Soltis Lajos Színház  Facebook YouTube Instagram English

RIOTE

Erasmus+ projekt

 
Erasmus+ projektünk teljes angol címe: Rural Inclusive Outdoor Theatre Education; Street theatre education methodology and network cooperation model in rural enviroment.Összefoglaló:

A RIOTE (Rural Inclusive Outdoor Theatre Education – vidéki inkluzív szabadtéri színházi nevelés) hat különböző európai független színházi szervezet együttműködéséről szól, amelynek alapja a szabadtéri színjátszás, vidéken, földrajzilag hátrányos helyzetű településeken való megjelenése. A projekt az Erasmus + Stratégiai Partnerségek pályázati forma keretében, a felnőttoktatás terén nyert támogatást 12 hónap időtartamra (2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig), a Tempus Közalapítvány megbízásával.

A partnerek: Teatro Tascabile di Bergamo (Olaszország), Kud Ljud (Szlovénia), Soltis Lajos Színház (Magyarország), Control Stúdió Egyesület (Magyarország, koordinátor szervezet), Shoshin Színházi Egyesület (Románia), Dartington Hall (Egyesült Királyság).

Az olasz és a szlovén partnerek több évtizedes szabadtéri és utcaszínházi tapasztalattal rendelkeznek, míg az angol, magyar és román partnerek a vidéki színházi és kulturális életben játszanak fontos, úttörő szerepet hazájukban.

A RIOTE feladata, hogy eltérő képzési kompetenciákat és módszereket kapcsoljon össze a fenti előadó-művészeti szervezetek részvételével. A projekt által támogatott programok is alapvetően képzésről, illetve tapasztalatcseréről szólnak. Mindez egy jövőbeli, innovatív együttműködés megalapozását is jelenti. A partnerség jelenlegi célja a kölcsönös tudásátadás, azontúl pedig új módszerek és struktúrák fejlesztése. A kívánt eredmény, hogy a résztvevő szervezetek új eszközöket találjanak egy szélesebb célcsoport hatékonyabb eléréséhez.

A partnerség tagjai rendszeres színház-pedagógiai programot kínálnak saját környezetükben a helyi emberek számára. Ennek egyik formája a „csere” (barter), ami alatt a kölcsönös kulturális (performatív) cserét értjük a hivatásos színészek és a helyi lakosok között. Előbbiek egy önálló produkcióval állnak elő, míg az utóbbiak a saját kulturális hagyományaikba engednek betekintést, például népdalok, helytörténeti vagy egyéb sajátosságok bemutatása során. Ilyenkor tehát mindig két, egymást követő előadásról van szó.

A projekt többek között azt kutatja, hogy a szabadtéri színjátszásban gyűjtött tapasztalatok és oktatási módszerek miként tudnak hozzájárulni a kistelepüléseken már korábban is létező amatőr, vagy más alkalmazott színházi tevékenységekhez. Hozzá kell tenni, hogy többnyire olyan településekről van szó ahol nincsenek meg a kőszínházak hagyományos infrastrukturális feltételei.

Európában nem található olyan intézmény, amely kimondottan a szabadtéri performatív események kutatásának vagy tanulmányozásának adna helyet. Az utcaszínház, mint kulturális jelenség eltérő helyet foglal el a különböző országok színházi hagyományában, azonban nemzetközileg jellemző, hogy az utcaszínház művészetét intézményen kívüli csoportok, civil szervezetek, alternatív színházak ápolják, akik így gyakran újfajta esztétikát jelenítenek meg. Ez lehetőséget ad egy új nézőréteg bevonására, tehát pozitívan hathat a színházi világ „kereslet-kínálat” arányaira is az adott országban.

Számos esetben bebizonyosodott, hogy az utcaszínház kultúrateremtő potenciállal bír a társadalmilag hátrányos helyzetű területeken. Egyes érzékeny, közösségi problémák felszínre hozásával elősegíti a párbeszéden alapuló problémakezelést és a kritikus társadalomszemléletet, ösztönzi az interaktív kulturális cserét, a közösségi nevelést, a többoldalú szemlélet fejlődését, a társadalmi változásba vetett hitet és annak lehetséges vízióit. Egyes példák szerint pedagógiai szerepénél fogva a közösségi utcaszínház javíthatja a résztvevők alapkompetenciáit is és együttműködési készségét.

A jelenlegi projekt utolsó fázisában (2017 nyarán) a szabadtéri színházi technikák és képzési módszerek újszerű használatát teszteljük majd földrajzilag hátrányos helyzetű településeken. Ide tartozik első sorban Kide (Románia) és Dunaszekcső (Magyarország).

Az együttműködés egy másik fontos feladata, hogy megértsük az angliai Rural Touring Network (színházi vidékjáró hálózat) modelljét. Ennek érdekében tanulmányozzuk az angol hálózat működését és az ehhez hasonló rendszerek kialakításának lehetőségeit a partnerországokban. Ez projektünk hosszú távú fenntarthatóságának alapja is, vagyis egy állandó településhálózat kiépítése, amelyben folytonos dialógus jön létre a színházi tevékenységek által. Az angol partner kulcsszerepe, hogy saját mintájával támaszt nyújtson ezen hálózati modell kiépítéséhez.

A partnerség koordinátor szervezete filmegyesületként kiemelten foglalkozik a program képi és filmes dokumentációjával.

A projekt folytatása a RIOTE 2 nevű pályázat keretében valósul meg 2017. november 1-től kezdődően 22 hónapon át.

Angol nyelvű leírás:

The present project called “Rural Inclusive Outdoor Theatre Education” (RIOTE) was born from the need to realize exchange in between some European theatre-educational organizations. The partnership members are: Teatro Tascabile di Bergamo (Italy) Kud Ljud (Slovenia), Soltis Lajos Theatre (Hungary), Control Film Studio Association (Hungary; coordinator), Shoshin Theatre Association (Romania), Dartington (UK). The Italian and Slovenian partners are the exporter organizations, while the English, Hungarian and Romanian are importers.

Our project is based on a knowledge and skills exchange between performing arts- organisations who provide adult education through outdoor theatre, physical theatre or other cultural and adult educational practices in rural settlements. The project is at the same time based around the research of the question ‘How do we develop the reach of our adult educational activity, as arts organisation, so that we can connect with more of our target group?’

The aim of the partnership is to share outdoor theatre education methods. Outdoor performance is traditionally a good tool to create reciprocal cultural dynamic in rural areas. Some of the partners provide theatre courses or camps for local people in rural settlements. They also offer a “barter” by this we mean a cultural exchange between professional artists and local people who offer their own folk songs, local history, or other particular skills. The project’s main idea is that outdoor performing experiences and our partners’ educational methods could offer an extraordinary support to theatre activities in rural areas.

There is no any institution in Europe which would give place to street theatre studies. Street theatre education as a non-formal adult education and practice and cultural phenomena is on very different quality level in different national contexts (30-40 years of distances). Street theatre as an artistic activity and a certain kind of adult education supported by non-institutional groups and civil organizations.

Street theatre could give a new aspect, while it involves a new mass of public, proposing a new model of “demand and supply” on the field of theatre. Outdoor performing adult education can create culture in socially marginalized environments to propose: dialogue approach; critical sociology by carrying out social problems; interactive cultural exchange; collective education; development of multiple intelligences; trigger the imagination of social change; empower of community; strong pedagogical aspect; collaborative process.

The implementation of outdoor theatre competences and teachin metodology will be tested in geographically disadvantaged villages such as Kide (Romania) or Dunaszekcső (Hungary).

The next aim is to understand the English model of the rural touring network. We intend to observe practices and in long term implement the model of the rural touring network in our partner countries which would in turn create a sustainable project that has a lasting impact on our partners and their countries. The English partner would have a leader role in this area of research and Italian and Slovenian partners could contribute greatly with their long history in outdoor touring shows in Europe, South America and Asia.

This would be offered to Hungarian and Romanian partners to help them establish a network in their own locality.

The coordinator as a film association a socio-graph researcher team has the function also as a control group of the partnership, to fallow the activities and guarantee the accomplishment of the partnership objectives.

EFOP Transznacionális együttműködések

Érezd magad jól a Soltis Lajos Színházban!

Jegyfoglalás: 06-20/5357-636
hétköznap 9-17 óráig
(csak celldömölki, saját szervezésű előadások esetén!)
A megadott elérhetőségen kívül igényelt jegyekért nem vállalunk felelősséget!

Legközelebbi előadásaink

A Cinóber hadművelet
Celldömölk, 2020.08.12; 19:00
A mindentlátó királylány
Őriszentpéter, 2020.08.19; 11:00
Szentivánéji álom
Celldömölk, 2020.08.29; 18:00
Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
Celldömölk, 2020.08.30; 17:00
A Cinóber hadművelet
Celldömölk, 2020.09.06; 18:00
A Cinóber hadművelet
Celldömölk, 2020.09.09; 17:00
A cigány
Celldömölk, 2020.09.20; 18:00
A cigány
Szentendre, 2020.09.26; 19:00

Elérhetőségek

Soltis Lajos Színház
Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Kamaraszínház:
Celldömölk, Koptik Odó u. 2.
Telefon: 06-20-335-17-65
E-mail: soltisszinhaz@cellkabel.hu